ervarend leren

Ervarend leren is een actieve methode waarbij gebruik wordt Percussie 2 Bezige Bengelsgemaakt van doe-activiteiten om kinderen en jongeren ervaringen op te laten doen die kunnen bijdragen aan de oplossing van het probleem.

Het gaat uit van het lerende vermogen van de mens wat zijn aanvangsniveau (begin) ook is. Centraal thema hierbij is empowerment: het aansluiten bij en het versterken van (potentiƫle) krachten in het kind of de jongere zelf. Daarnaast gaat het om competentie. Er is sprake van competentie als een kind of jongere over voldoende vaardighedenbeschikt om de taken te vervullen waarvoor hij in het dagelijksleven wordt gesteld.

Door gebruik te maken van een nieuwe/andere leefomgeving en activiteiten aan te bieden die een bepaalde intensiteit hebben, wordt het leerproces versterkt.

Er wordt o.a. gebruik gemaakt van leren door:

- vallen en opstaan (trial and error)

- belonen en consequenties

- observatie en imitatie

- reflectie

Voor meer informatie zie bv. http://www.ervarend-leren.eu/home/